Thiết kế nhà ống hiện đại rộng 58m2

Trên diện tích đất có kích thước 4,5x13m. Một căn nhà ống hiện đại